Discover: vay trực tuyến với chính sách thân thiện cho khách hàng (phần 1)

Discover cung cấp các khoản vay cá nhân trực tuyến với nhiều chính sách thân thiện cho khách hàng, bao gồm không có phí gốc và thanh toán trực tiếp để hợp nhất nợ. Discover cũng cho phép bạn kiểm tra tỷ lệ khoản vay ước tính của mình mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng và giữ phí ở mức tối thiểu.

Những điều cần biết về khoản vay cá nhân Discover

Discover là một công ty dịch vụ tài chính lớn được biết đến với các dịch vụ thẻ tín dụng. Nhưng nó cũng phát hành các khoản vay sinh viên và các khoản vay cá nhân đăng ký trực tuyến. Mục đích sử dụng khoản vay cá nhân có thể bao gồm hợp nhất nợ, sửa nhà, mua sắm tài sản lớn và chi phí khẩn cấp.

Số tiền cho vay được cung cấp dao động từ 2.500 đến 35.000 đô la, sẽ ít hơn so với một số đối thủ cạnh tranh. Thời hạn trả nợ từ 36 tháng đến 84 tháng, cung cấp nhiều lựa chọn cho các đối tượng khác nhau.

 • Kiểm tra tỷ lệ khoản vay ước tính mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng

Discover cho phép bạn xem mức cho vay mà bạn đủ điều kiện trước khi nộp đơn đăng ký cuối cùng – mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Tính năng này, còn được gọi là truy vấn tín dụng mềm, cho phép bạn nghiên cứu tỷ giá trước khi quyết định người cho vay nào bạn muốn chính thức đăng ký.

Cho vay tại Discover
 • Không có phí ban đầu hoặc phí nộp đơn

So với các tổ chức cho vay khác có thể tính phí ban đầu hoặc phí quản lý cho các khoản vay cá nhân, biểu phí của Discover thân thiện với khách hàng hơn. Một số khoản phí bạn có thể gặp phải bao gồm phí trả chậm 39 đô la do không thanh toán hàng tháng đúng hạn hoặc phí không đủ tiền nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của mình để thanh toán.

Bạn cũng có thể thanh toán sớm khoản vay của mình mà không bị phạt khi trả trước.

 • Hợp nhất nợ? Discover có thể thanh toán trực tiếp cho người cho vay

Nếu bạn đang sử dụng khoản vay cá nhân để hợp nhất nợ, Discover có thể thanh toán trực tiếp cho người cho vay của bạn. Điều này có thể giúp bạn đảm bảo số tiền cho vay được sử dụng để trả nợ theo kế hoạch thay vì đối mặt với sự cám dỗ sử dụng nó cho mục đích khác.

Vay nước ngoài ở Việt Nam (phần 2)

Đăng ký với NHNN

Vay nước ngoài ở Việt Nam

Như đã nói ở trên, các khoản cho vay trung và dài hạn phải đăng ký với NHNN. Các khoản vay ngắn hạn không phải đăng ký, đó là lý do nhiều doanh nghiệp ưa chuộng hình thức vay này.

Hồ sơ đăng ký phải bao gồm:

 • Đơn đăng ký.
 • Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt hợp đồng vay nước ngoài đã ký (có xác nhận của người đứng đầu doanh nghiệp).

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký (gia hạn, thay đổi phương tiện bảo đảm, v.v.) thì hồ sơ bao gồm:

 • Đơn thay đổi đăng ký khoản vay.
 • Bản sao thỏa thuận đã ký nêu chi tiết những thay đổi và bản dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của người đứng đầu doanh nghiệp).
 • Bản sao có công chứng của giấy phép đầu tư.
 • Văn bản chấp thuận những thay đổi của người bảo lãnh khoản vay nước ngoài được đề cập (trường hợp có bảo lãnh đó).

Nếu khoản vay trung và dài hạn không được đăng ký với NHNN thì ngân hàng được phép (xem bên dưới) sẽ không thực hiện việc chuyển tiền cho bất kỳ khoản rút hoặc trả nợ nào.

Rút vốn và trả nợ các khoản cho vay nước ngoài

Việc vay, rút ​​và trả nợ nước ngoài phải được thực hiện thông qua một ngân hàng được phép tại Việt Nam.

Quy tắc này có các ngoại lệ:

 • Ký quỹ để thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng nước ngoài đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu.
 • Rút, trả nợ qua tài khoản ở nước ngoài của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp được phép mở tài khoản ở nước ngoài).
 • Rút vốn dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trả chậm và trả nợ dưới hình thức xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ.

Đối với khoản vay ngắn hạn, doanh nghiệp không được thay đổi từ ngân hàng được phép này sang ngân hàng được phép khác. Đối với khoản vay trung hoặc dài hạn, doanh nghiệp có thể chuyển sang ngân hàng được phép mới miễn là đăng ký thay đổi với NHNN.

Vay nước ngoài ở Việt Nam

Giới thiệu

Các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thường được yêu cầu chấp nhận các khoản vay từ công ty mẹ ở nước ngoài để trang trải chi phí thành lập hoặc hoạt động. Do đó, điều quan trọng là các nhà đầu tư đó phải hiểu rõ các loại hình cho vay nước ngoài, các điều kiện và thủ tục hành chính được quy định trong luật Việt Nam.

Các loại cho vay

 • Cho vay ngắn hạn: thời hạn cho vay lên đến 12 tháng.
 • Cho vay trung hạn: thời hạn cho vay từ 12 đến 36 tháng.
 • Cho vay dài hạn: thời hạn cho vay trên 36 tháng.
Vay nước ngoài ở Việt Nam

Điều kiện vay

 • Vay nước ngoài ngắn hạn

Khoản vay ngắn hạn nước ngoài chỉ được sử dụng cho một số mục đích nhỏ, cụ thể là vốn lưu động cho sản xuất, hoặc là các hoạt động khác liên quan đến ngành, nghề kinh doanh đã được phê duyệt của công ty.

Không được phép vay một khoản vay ngắn hạn nước ngoài nhằm mục đích trả một khoản vay khác đã có từ trước.

Các điều khoản chính của khoản vay có thể được các bên tự do thỏa thuận bao gồm thời hạn, lãi suất, phí, v.v.

Trong giai đoạn thành lập (ví dụ: xây dựng nhà máy, phân xưởng, giai đoạn hậu cấp giấy, v.v.), số dư các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của doanh nghiệp (bao gồm cả vay trong nước) không được vượt quá hạn mức cho vay hiện hành hoặc tổng mức vốn đầu tư đã nêu trong đầu tư giấy phép.

Một khi doanh nghiệp đã hoạt động đầy đủ thì không có giới hạn đối với giá trị các khoản vay ngắn hạn của họ.

 • Vay nước ngoài với thời gian vay trung và dài hạn

Các đoạn dưới đây trình bày chi tiết các điều kiện áp dụng cho cả các khoản vay nước ngoài trung và dài hạn.

Khoản vay phải được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến ngành, nghề kinh doanh đã được phê duyệt của doanh nghiệp.

Khoản vay này phải được đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. NHNN sẽ có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký.

Tại thời điểm số dư các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của doanh nghiệp (bao gồm cả các khoản vay trong nước) vượt quá hạn mức cho vay hiện hành hoặc tổng vốn đầu tư ghi trong giấy phép đầu tư.

Một số thông tin về tài trợ tín dụng tại Việt Nam

Tài trợ tín dụng ngắn hạn

Các tổ chức tín dụng có thể cung cấp khoản vay hiệu quả và linh hoạt với kỳ hạn ngắn hơn 1 năm. Bạn có thể thấu chi tối đa giới hạn tín dụng tối đa được phê duyệt hoặc gửi tiền vào tài khoản để giảm số dư chưa thanh toán. Tiền lãi được tính dựa trên số tiền rút thực tế trên cơ sở hàng ngày và được tính vào cuối tháng.

Những lợi ích của tín dụng ngắn hạn:

 • Rút ra linh hoạt và kịp thời cho phép khách hàng phù hợp với yêu cầu dòng tiền;
 • Trả nợ có thể được thực hiện bằng cách chỉ cần ghi có vào tài khoản điều hành;
 • Hỗ trợ khách hàng trong trường hợp dòng tiền không khớp ngắn hạn.

Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn

Các tổ chức tín dụng có thể cung cấp cho bạn cơ sở vốn lưu động ngắn hạn để phù hợp với chu kỳ dòng tiền hoạt động. Tất cả các điều khoản có sẵn từ 1 tháng đến 12 tháng và tiền lãi chỉ được tính trên số tiền rút thực tế. Hình thức cơ sở này thường được sử dụng để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động vĩnh viễn.

Những lợi ích:

 • Rút ra linh hoạt và kịp thời cho phép khách hàng phù hợp với yêu cầu dòng tiền;
 • Lãi suất cố định trong suốt thời gian của mỗi lần rút xuống.

Tài trợ tín dụng trong trung hạn và dài hạn

Các khoản vay có kỳ hạn của các tổ chức tín dụng có sẵn trong hơn 1 năm và tối đa 5 năm cho nhiều mục đích của công ty và phổ biến nhất là để tài trợ cho chi phí đầu tư tài sản cố định, thế chấp có thể là tài sản hình thành từ vốn vay. Nguồn trả nợ chính dựa trên tất cả các dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của người vay.

Một số thông tin về tài trợ tín dụng tại Việt Nam

Những lợi ích:

 • Không có số tiền cho vay tối đa. Tất cả các yêu cầu được xem xét trên giá trị của họ;
 • Điều khoản linh hoạt có sẵn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn;
 • Quản lý thanh khoản có thể đạt được do thời hạn dài hơn để phù hợp với hồ sơ dòng tiền.

Vay và trả nợ nước ngoài tại Việt Nam (phần 3)

Đăng ký với Ngân hàng Nhà nước

Như đã nói phần trước, các khoản vay trung và dài hạn phải được đăng ký với Ngân hàng Nhà nước. Các khoản vay ngắn hạn không phải đăng ký, đó là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp thích loại hình cho vay này hơn.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn đăng ký; Bản sao công chứng giấy phép đầu tư; v một bản sao và bản dịch tiếng Việt của hợp đồng vay nước ngoài đã ký (được xác nhận bởi người đứng đầu doanh nghiệp).

Nếu doanh nghiệp cần thay đổi đăng ký (gia hạn, thay đổi prop-erty được bảo đảm, v.v.), hồ sơ cần có: Đơn xin thay đổi đăng ký khoản vay; Bản sao của thỏa thuận đã ký chi tiết các thay đổi và bản dịch tiếng Việt (được xác nhận bởi người đứng đầu doanh nghiệp); Bản sao công chứng giấy phép đầu tư; và văn bản chấp thuận những thay đổi từ người bảo lãnh của khoản vay nước ngoài được đề cập.

Nếu khoản vay trung hoặc dài hạn không được đăng ký với Ngân hàng Nhà nước thì ngân hàng được ủy quyền sẽ không tiến hành chuyển tiền cho bất kỳ khoản rút tiền hoặc trả nợ nào.

Giải ngân và hoàn trả các khoản vay nước ngoài

Việc vay, giải ngân và trả nợ nước ngoài phải được thực hiện thông qua một ngân hàng được ủy quyền tại Việt Nam.

Có 3 trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này, đó là:

 • Giải ngân để thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng nước ngoài đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu;
 • Giải ngân và trả nợ thông qua tài khoản ở nước ngoài của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp được phép mở tài khoản ở nước ngoài)
 • Giải ngân dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ với các khoản thanh toán trả chậm và trả nợ theo hình thức xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Liên quan đến khoản vay ngắn hạn, doanh nghiệp không thể thay đổi từ ngân hàng được ủy quyền này sang ngân hàng được ủy quyền khác. Về khoản vay trung hoặc dài hạn, doanh nghiệp có thể đổi sang ngân hàng được ủy quyền mới miễn là thay đổi được đăng ký với Ngân hàng Nhà nước.

Nếu việc rút tiền ban đầu xảy ra theo một trong những trường hợp ngoại lệ được đề cập ở trên thì doanh nghiệp phải thông báo cho ngân hàng được ủy quyền nơi dự định thực hiện các khoản trả nợ của ngày và số tiền giải ngân được miễn. Thông báo phải được thực hiện bằng văn bản và phải diễn ra trong vòng 5 ngày kể từ ngày rút tiền.

Vay và trả nợ nước ngoài tại Việt Nam như thế nào

Vay và trả nợ nước ngoài tại Việt Nam (phần 2)

Vay nước ngoài ngắn hạn

Trong thời gian thành lập (ví dụ: xây dựng nhà xưởng, giai đoạn hậu phát hành, v.v.), số dư của các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn (bao gồm cả các khoản vay trong nước) không được vượt quá giới hạn cho vay hoặc tổng số vốn đầu tư như đã nêu trong khoản đầu tư giấy phép. Một khi doanh nghiệp hoạt động đầy đủ, không có giới hạn về giá trị của các khoản vay ngắn hạn của họ.

Cuối cùng, một khoản vay ngắn hạn có thể được gia hạn trước ngày hết hạn. Tuy nhiên, nếu tổng thời gian sau khi gia hạn lên tới hơn 12 tháng thì các điều kiện cho vay trung và dài hạn sẽ được áp dụng.

Một khoản vay ngắn hạn có thể được gia hạn trước ngày hết hạn
Một khoản vay ngắn hạn có thể được gia hạn trước ngày hết hạn

Cho vay trung và dài hạn

Các đoạn sau đây mô tả chi tiết các điều kiện áp dụng cho cả các khoản vay nước ngoài trung và dài hạn. Khoản vay phải được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến ngành nghề kinh doanh được phê duyệt của doanh nghiệp.

Khoản vay phải được đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Không có lúc nào số dư của các khoản vay ngắn, trung và dài hạn của doanh nghiệp (bao gồm cả các khoản vay trong nước) vượt quá giới hạn cho vay hoặc tổng vốn đầu tư như được nêu trong giấy phép đầu tư.

Ví dụ: Giấy chứng nhận đầu tư của Doanh nghiệp A nêu rõ:

Vốn điều lệ: 100.000 USD

Vốn đầu tư 200.000 USD

Số dư hiện tại của các khoản vay trung và dài hạn của Doanh nghiệp A là 50.000 USD

Do đó, doanh nghiệp A được quyền vay và thêm 50.000USD

Nếu Doanh nghiệp A muốn vay hơn 50.000USD, thì phải sửa đổi giấy phép đầu tư để tăng số vốn đầu tư. Thủ tục sửa đổi mất khoảng 2 tháng. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ xem họ có cần vay vốn nước ngoài trong tương lai hay không trước khi thiết lập số vốn đầu tư trong hồ sơ xin cấp phép ban đầu.

Vay và trả nợ nước ngoài tại Việt Nam (phần 1)

Cho vay và trả nợ nước ngoài tại Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thường được yêu cầu chấp nhận các khoản vay từ công ty mẹ ở nước ngoài của họ để đáp ứng chi phí khởi nghiệp hoặc hoạt động. Do đó, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư đó là phải hiểu các loại khoản vay, điều kiện và thủ tục hành chính nước ngoài khác nhau được quy định trong luật pháp Việt Nam.

Mấu chốt của pháp luật trong lĩnh vực này là Thông tư 09/2004 / TT-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 2004 quy định hướng dẫn vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Thông tư 09 bao gồm ba loại cho vay khác nhau:

 • Vay ngắn hạn: tối đa 12 tháng;
 • Cho vay trung hạn: từ 12 đến 36 tháng;
 • Cho vay dài hạn: trên 36 tháng.

Các thủ tục và điều kiện quản lý cho các khoản vay trung và dài hạn rất giống nhau. Điều kiện vay của mỗi loại khoản vay phải tuân thủ các quy tắc và quy định về thủ tục của mọi người.

Có ba loại cho vay chính

Vay nước ngoài ngắn hạn

Một khoản vay nước ngoài ngắn hạn chỉ có thể được sử dụng cho một số mục đích nhỏ, cụ thể là đối với vốn lưu động cho mục đích sản xuất; hoặc là các hoạt động khác liên quan đến ngành nghề kinh doanh đã được phê duyệt của doanh nghiệp.

Một khoản vay ngắn hạn nước ngoài không nên nhằm mục đích hoàn trả một khoản vay có sẵn khác. Các điều khoản chính của khoản vay có thể được các bên tự do thỏa thuận bao gồm thời hạn, lãi suất, phí, …