Discover: vay trực tuyến với chính sách thân thiện cho khách hàng (phần 1)

Discover cung cấp các khoản vay cá nhân trực tuyến với nhiều chính sách thân thiện cho khách hàng, bao gồm không có phí gốc và thanh toán trực tiếp để hợp nhất nợ. Discover cũng cho phép bạn kiểm tra tỷ lệ khoản vay ước tính của mình mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng và giữ phí ở mức tối thiểu.

Những điều cần biết về khoản vay cá nhân Discover

Discover là một công ty dịch vụ tài chính lớn được biết đến với các dịch vụ thẻ tín dụng. Nhưng nó cũng phát hành các khoản vay sinh viên và các khoản vay cá nhân đăng ký trực tuyến. Mục đích sử dụng khoản vay cá nhân có thể bao gồm hợp nhất nợ, sửa nhà, mua sắm tài sản lớn và chi phí khẩn cấp.

Số tiền cho vay được cung cấp dao động từ 2.500 đến 35.000 đô la, sẽ ít hơn so với một số đối thủ cạnh tranh. Thời hạn trả nợ từ 36 tháng đến 84 tháng, cung cấp nhiều lựa chọn cho các đối tượng khác nhau.

  • Kiểm tra tỷ lệ khoản vay ước tính mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng

Discover cho phép bạn xem mức cho vay mà bạn đủ điều kiện trước khi nộp đơn đăng ký cuối cùng – mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Tính năng này, còn được gọi là truy vấn tín dụng mềm, cho phép bạn nghiên cứu tỷ giá trước khi quyết định người cho vay nào bạn muốn chính thức đăng ký.

Cho vay tại Discover
  • Không có phí ban đầu hoặc phí nộp đơn

So với các tổ chức cho vay khác có thể tính phí ban đầu hoặc phí quản lý cho các khoản vay cá nhân, biểu phí của Discover thân thiện với khách hàng hơn. Một số khoản phí bạn có thể gặp phải bao gồm phí trả chậm 39 đô la do không thanh toán hàng tháng đúng hạn hoặc phí không đủ tiền nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của mình để thanh toán.

Bạn cũng có thể thanh toán sớm khoản vay của mình mà không bị phạt khi trả trước.

  • Hợp nhất nợ? Discover có thể thanh toán trực tiếp cho người cho vay

Nếu bạn đang sử dụng khoản vay cá nhân để hợp nhất nợ, Discover có thể thanh toán trực tiếp cho người cho vay của bạn. Điều này có thể giúp bạn đảm bảo số tiền cho vay được sử dụng để trả nợ theo kế hoạch thay vì đối mặt với sự cám dỗ sử dụng nó cho mục đích khác.