Discover: vay trực tuyến với chính sách thân thiện cho khách hàng (phần 2)

Khoản vay cá nhân Discover phù hợp với ai?

Các khoản vay cá nhân Discover là một lựa chọn tốt cho những người muốn có khoản vay hợp nhất nợ cho khoản nợ thẻ tín dụng hoặc các khoản nợ khác của họ.

Vì Discover không tính phí xuất phát hoặc phí quản lý, bạn sẽ không phải lo lắng về các khoản phí đó ăn vào số tiền thu được từ khoản vay của mình. Và bạn có thể được hưởng lợi từ các khoản thanh toán trực tiếp cho người cho vay để giúp đảm bảo số tiền bạn vay dùng hợp nhất nợ thực sự được sử dụng để trả nợ.

Nếu bạn cần tiền gấp, tiền có thể được gửi ngay trong ngày làm việc tiếp theo sau khi được phê duyệt, nhưng có thể mất đến bảy ngày trong một số trường hợp.

Trong trường hợp bạn thấy một khoản vay cá nhân khác tốt hơn Discover, bạn có thể tận dụng bảo lãnh hoàn tiền trong 30 ngày của Discover, trong đó bạn có thể trả lại toàn bộ số tiền đã vay và không phải trả lãi suất. Vì vậy bạn vẫn nên cân nhắc kỹ xem Discover có phải là công ty cho vay phù hợp với bạn hay không trước khi đăng ký.

Đăng ký khoản vay cá nhân Discover tương đối đơn giản
Đăng ký khoản vay cá nhân Discover tương đối đơn giản

Cách đăng ký với Discover

Đăng ký khoản vay cá nhân Discover tương đối đơn giản. Bạn có thể bắt đầu quy trình đăng ký trực tuyến hoặc qua điện thoại. Hãy nhớ rằng để đủ điều kiện, bạn cần phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người thường trú và ít nhất 18 tuổi.

Bạn sẽ cần nhập một số thông tin về bản thân, bao gồm thông tin liên hệ, dữ liệu cá nhân và số tiền bạn muốn vay. Trong một số trường hợp nhất định, Discover có thể gọi điện cho bạn để xác minh thông tin đăng ký và chi tiết cuối cùng sau khi bạn gửi đơn đăng ký.