Top 4 loại cho vay ngân hàng phổ biến nhất

Cho dù bạn đang bắt đầu kinh doanh, mua căn nhà đầu tiên của mình hay chỉ cần tiền mặt để giải quyết vấn đề, có hàng tá lựa chọn cho vay. Hiểu loại hình cho vay phù hợp nhất với nhu cầu của bạn có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Dưới đây là bốn trong số các loại vay ngân hàng phổ biến nhất.

Cho vay cá nhân

Hầu hết các ngân hàng cung cấp một số hình thức cho vay cá nhân mà người tiêu dùng có thể sử dụng cho một chi phí như mua TV mới hoặc thanh toán hóa đơn.

Các khoản vay cá nhân thường không được đảm bảo và có giá trị thấp. Người cho vay thường yêu cầu một hình thức nhận dạng từ người tiêu dùng và bằng chứng về tài sản bằng hoặc lớn hơn khoản vay được yêu cầu. Quá trình phê duyệt chỉ mất vài ngày, nhưng lãi suất thường cao.

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng là một trong những hình thức thanh toán được chấp nhận rộng rãi nhất, trong khi thực chất là một khoản vay. Quá trình nộp đơn thường nhanh chóng và hạn mức tín dụng có thể thay đổi từ vài chục triệu đến giới hạn vô tận.

Một lợi thế lớn của thẻ tín dụng là tiền được đảm bảo và bảo vệ khỏi người cho vay, điều này thêm một mức độ bảo vệ cho người tiêu dùng. Một nhược điểm lớn của thẻ tín dụng là lãi suất có thể cao và số dư chưa thanh toán liên tục có thể dẫn đến các khoản lãi suất lớn.

Cho vay vốn chủ sở hữu

Các khoản vay vốn chủ sở hữu nhà còn được gọi là thế chấp. Những khoản vay lớn, dài hạn này thường được bảo đảm và đòi hỏi một số hình thức thế chấp thường là chính tài sản. Lãi suất có thể thấp đến một phần trăm, nhưng vì chi phí gốc cao thậm chí lãi suất thấp có thể trở thành khoản tiền phạt khổng lồ khi bạn chưa thanh toán.

Một hình thức tương tự của khoản vay vốn chủ sở hữu là một dòng tín dụng. Các quy tắc chung tương tự áp dụng cho các dòng tín dụng, tuy nhiên, chúng cho phép người tiêu dùng vay thêm tiền sau khi phần trăm khoản vay ban đầu đã được hoàn trả.

Các hình thức cho vay phổ biến của ngân hàng

Cho vay doanh nghiệp nhỏ

Các khoản vay doanh nghiệp nhỏ thường được cung cấp bởi Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) hoặc ngân hàng địa phương. Các điều khoản cho vay khác nhau cả về giá trị và thời gian, và lãi suất thường linh hoạt. Vì các khoản vay kinh doanh có thể dao động từ hàng ngàn đến hàng triệu đô la, nên cần có tài sản thế chấp. Quá trình phê duyệt là nghiêm ngặt và có được một khoản vay có thể khó khăn.